Scytinium biatorinum (Nyl.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

tenkomázdřík

Jeden z nejméně nápadných zástupců rodu s variabilní, drobnou granulózní až šupinovitou stélkou. Nejčastěji je uváděn z obnažené vápnité půdy, kde roste jako pionýrský lišejník v disturbovaných společenstvech. Může se ale vyskytovat i na zdech, vápnitých kamenech a skalách. Patří k málo známým, řídce uváděným a zřejmě i vzácným lišejníkům. Z našeho území existuje pouze pět publikovaných údajů – tři z okolí Brna, jeden z Mladoboleslavska a jeden z Týnčanského krasu (Czeika et al. 2004, Guttová 2006, Malíček 2013).

Literatura: Czeika H., Czeika G., Guttová A., Farkas E., Lőkös L. & Halda J. (2004): Phytogeographical and taxonomic remarks on eleven species of cyanophilic lichens from Central Europe. – Preslia 76: 183–192. Guttová A. (2006): K diverzite cyanolišajníkov na vybraných terestrických biotopoch Slovenska. – Bryonora 37: 1–6. Malíček J. (2013): Lišejníky Týnčanského krasu. – Zprávy České botanické společnosti 48: 143–162.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Scytinium

nejčastější synonyma:Leptogium biatorinum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 8, z toho ověřených 8. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024