Scytinium aragonii (Otálora) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

tenkomázdřík

Relativně nedávno popsaný lišejník ze skupiny S. lichenoides (Otálora et al. 2008), který se vyznačuje plochými, horizontálními a na okrajích vroubkovanými laloky, absencí izídií i hluboce dřípených (členěných) konců laloků. Jedná se o druh zachovalých lesů, kde roste na různých mechatých substrátech, zejména bázích stromů od nížin do hor. Mimo to se objevuje také mezi mechorosty na vápnitých skalkách a v trávnících hlavně v subalpinském stupni. V Evropě patří k široce rozšířeným druhům, avšak jen lokálně hojným. Z ČR existuje jeden historický doklad z úbočí skal Hradiska ve Znojmě, uložený ve Stockholmském herbáři [www.herbarium.nrm.se] a vydaný v exsikátu F. Petrak: Flora Bohemiae et Moraviae exs. n. 36 jako Leptogium atrocaeruleum (leg. A. Oborny 1919, det. M. Otálora 2005). Mimo to byl lišejník nedávno dokladován také od Vřesové studánky v Hrubém Jeseníku, ze Štramberka a z Vraní skály v NP Podyjí.

Literatura: Otálora M. A. G., Martínez I., Molina M. C., Aragón G. & Lutzoni F. (2008): Phylogenetic relationships and taxonomy of the Leptogium lichenoides group (Collemataceae, Ascomycota) in Europe. – Taxon 57: 907–921.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Scytinium

nejčastější synonyma:Leptogium aragonii

Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024