Rostania occultata (Bagl.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

huspeník skrytý

Drobný korovitý huspeník, typický nahloučenými apotécii a specifickými čtyřbuněčnými sporami, které mají v mikroskopu tvar krychlí s oblými rohy. Jde o epifytický druh, preferující světlá, ale dostatečně vlhká stanoviště, vázaný na úživnou mechatou borku listnáčů, například javorů a jasanů. V ČR byl čtyřikrát nalezen v první polovině dvacátého století, a pak až v roce 1997 na Šumavě, na bázi mléče pod Stožeckou skálou (Palice 1999). Recentně byl druh nalezen na Křivoklátsku, na mechaté bázi jasanu v oblasti Týřovických skal. V celé střední Evropě se jedná o vzácný druh, velmi citlivý hlavně k acidifikaci substrátů z kyselých dešťů.

Literatura: Pišút I. (1968): Lichenologische Bemerkungen 3. – Annotationes zoologicae et botanicae 50: 1–6.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Rostania

nejčastější synonyma:Collema occultatum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024