Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.

tenkomázdřík šedozelený

Jeden z největších zástupců rodu se světle tomentózní spodní stranou stélky a černými izídiemi na svrchní straně. Roste na mechatých kmenech starých listnatých stromů. Vzácně se objevuje i na mechatých skalách. Upřednostňuje zachovalá vlhčí stanoviště a je velmi citlivý k znečištění ovzduší. Ve střední Evropě je tenkomázdřík šedozelený aktuálně vzácný. V minulosti byl uváděn z více lokalit ve středních a horských polohách (Černohorský et al. 1956), avšak nyní patří k vůbec nejvzácnějším lišejníkům u nás. Jediný recentní údaj pochází ze Šumavy z karu Plešného jezera (Z. Palice, nepubl.). V 90. letech 20. století byl zaznamenán také na bavorské straně tohoto pohoří v oblasti Roklanu, v bezprostřední blízkosti státní hranice (Z. Palice, nepubl.), takže jeho výskyt nelze vyloučit např. v sousedící oblasti Modravských slatí.

Literatura: Černohorský Z., Nádvorník J. & Servít M. (1956): Klíč k určování lišejníků ČSR. I. díl. – Nakladatelství ČSAV, Praha.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae LeptogiumČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024