Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körb.

tenkomázdřík modravý

Velký a nápadný zástupce rodu s tenkou šedomodrou izidiózní stélkou. Roste na mechaté borce stromů a mechatých skalách i kamenech od nížin do hor. Jakožto suboceanický lišejník vyžaduje vlhká mikrostanoviště, kterými jsou na našem území hluboká údolí potoků a řek. V Evropě se větší množství lokalit tenkomázdříku modravého nachází v atlantských regionech. Ve střední Evropě je aktuálně velmi vzácný a na našem území dokonce vyhynulý. Historicky byl sbírán u Dalešic na Třebíčsku a z Rešovských vodopádů u Rýmařova (Suza 1934).

Literatura: Suza J. (1934): Ozeanische Züge in der epiphytischen Flechtenflora der Ostenkarpathen (ČSR), bzw. Mitteleuropas. – Věstník Královské české společnosti nauk 1933/9: 1–43.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae LeptogiumČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024