Solenopsora liparina (Nyl.) Zahlbr.

Druh s plakodiovitou stélkou připomínající běžnou misničku Protoparmeliopsis muralis. Jedná se o specialistu na ultramafické, především hadcové skály. V České republice se vyskytuje na jediné lokalitě, a to na serpentinitových výchozech v PR Na hadci u Raškova na Šumpersku. I v celé Evropě se jedná o velmi vzácný lišejník, uváděný z jednotlivých lokalit. Česká lokalita tvoří severní hranici jeho areálu, který zaujímá především jižní část kontinentu. Solenopsora liparina byla z území ČR nejprve uváděna pod jménem S. carpatica, pozdnějším synonymem druhu S. cesatii, který zatím z našeho území není znám (Guttová et al. 2014).

Literatura: Guttová A., Zozomová-Lihová J., Timdal E., Kučera J., Slovák M., Piknová K. & Paoli L. (2014): First insights into genetic diversity and relationships of European taxa of Solenopsora (Catillariaceae, Ascomycota) with implications for their delimitation. – Botanical Journal of the Linnean Society 176: 203–223.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Catillariaceae SolenopsoraČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024