Solorina saccata (L.) Ach.

terčoplodek vakovitý

Terčoplodek vakovitý je druhem vápnitých podkladů níže položených až vysokohorských oblastí. V ČR se jeho výskyt omezuje na oblasti s rozsáhlejším výskytem vápnitých hornin. V teplejších a sušších oblastech je však extrémně vzácný nebo zcela chybí (např. Pálava). Upřednostňuje humusem bohaté štěrbiny přirozených skalních převisů i kolmých skal. Vzácně se může vyskytovat i na antropogenních substrátech. V sušších oblastech vyhledává chladné, severně orientované skály a inverzní vlhké rokle. V Evropě je hojný ve vápencových horách. V ČR se dvě a více recentních lokalit nachází pouze v Pošumaví, Krkonoších a jejich podhůří, Jeseníkách a v Moravském krasu. Na řadě svých historických nalezištích tento druh již vymizel. Aktuálně byl potvrzen na méně než 20 místech.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Peltigeraceae SolorinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 82, z toho ověřených 45. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024