Solorina spongiosa (Ach.) Anzi

terčoplodek houbovitý

Pionýrský makrolišejník, který se vyskytuje na obnažených, vápníkem obohacených půdách. Je vázán na občasné disturbance, a to přirozeného i antropogenního charakteru. V rámci severní polokoule i Evropy se jedná o široce rozšířený, avšak obecně vzácnější druh. Hojnější je pouze v boreálním pásmu a v některých vyšších pohořích. V ČR je velice vzácný. Recentní údaje pocházejí pouze z Krkonoš, Krušných hor a od Tišnova. Historicky byl nalezen také na Šumavě.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Peltigeraceae SolorinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024