Placynthium caesium (Fr.) Jatta

placynthium šedomodré

Donedávna nerozlišovaný korovitý zástupce rodu Placynthium s černými lecideovitými apotecii, čtyř-, vzácně i vícebuněčnými askosporami a šedě ojíněnými stélkami s málo vyvinutými či zcela chybějícími okrajovými lalůčky. Posledním znakem se liší od podobně vyhlížejícího druhu P. garovaglii s výrazně plakodiovitou stélkou, s kterým byl dříve zaměňován. V práci o rodu Placynthium v Alpách a Karpatech (Czeika & Czeika 2007) byl tento lišejník pojednáván jako nově popsaný taxon Placynthium garovaglii var. subtile (Nimis et al. 2018). Jørgensen (2005) tento taxon jednoznačně odlišil od P. garovaglii díky odlišnostem v askosporách a především v apikálním aparátu vřecek. Na základě druhého znaku dočasně také oživil pozapomenuté rodové jméno Collolechia. Nedávná molekulární studie (Košuthová et al. 2016) však ukázala, že oba lišejníky jsou sice odlišné, ale fylogeneticky blízké, patřící do jedné monofyletické skupiny. Výraznější rozdíly v apikální aparátu vřecek a v askosporách mezi nimi nebyly potvrzeny a oba znaky jsou velmi variabilní.

Placynthium caesium je druhem osluněných vápencových skal s periodickým průsakem vody. Pro Českou republiku byl lišejník představen relativně nedávno z Pálavy a z Horažďovických vápenců (Malíček et al. 2018).

Literatura: Jørgensen P. M. (2005): Placynthium garovaglioi not present in Scandinavia. – Graphis Scripta 17: 3–5. Czeika H. & Czeika G. (2007): Placynthium in den Alpen und Karpaten sowie in benachbarten Gebieten. – Herzogia 20: 29–51. Nimis P. L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P. O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634. Košuthová A., Fernández-Brime S., Westberg M. & Wedin M. (2016): Collolechia revisited and a re-assessment of ascus characteristics in Placynthiaceae (Peltigerales, Ascomycota). – Lichenologist 48: 3–12. Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2018): Additions and corrections to the lichen biota of the Czech Republic. – Herzogia 31: 453–475.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Placynthiaceae Placynthium

nejčastější synonyma:Collolechia caesia

Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024