Placynthium dolichoterum (Nyl.) Trevis.

placynthium

Vzácný horský taxon podobný běžnému druhu P. nigrum, od kterého je odlišitelný podle plodnic obsahující relativně delší askospory, a také díky nevýraznému prothallu (cf. Czeika & Czeika 2007, Thüs & Schultz 2009). Náš jediný publikovaný doklad je sterilní a pochází z klasické lichenologické lokality – Studénkovy hole (= Červená hora) v Hrubém Jeseníku, kde byl sbírán na odumírajících meších ve spárách vlhkých vápnitých břidličnatých skalek (Vězda 1960, jako Placynthium cf. pluriseptatum var. pluriseptatum). Ve střední Evropě roste tento taxon převážně na obohacených silikátech (obvykle břidlicích), ale i vápencích, často na vlhčích, periodicky zaplavovaných skalách poblíž vodních toků nebo ve spárách kolmých skalek s prosakující vodou (Thüs & Schultz 2009).

Literatura: Vězda A. (1960): K lišejníkové flóře Hrubého Jeseníku (Sudeti orient.). − Přírodovědný Časopis Slezský, Opava, 21: 255−270. Czeika H. & Czeika G. (2007): Placynthium in den Alpen und Karpaten sowie in benachbarten Gebieten. – Herzogia 20: 29–51. Thüs H. & Schultz M. (2009): Fungi: Lichens Pt. 1 (Süßwasserflora Von Mitteleuropa / Freshwater Flora of Central Europe). – Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Placynthiaceae PlacynthiumČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024