Placynthium filiforme (Garov.) M. Choisy

placynthium tenké

V rámci rodu dobře odlišitelný druh s řídkou, jemně dělenou a pouze volně přirostlou, radiálně uspořádanou stélkou. Tu tvoří úzké, téměř válcovité, jen nepatrně zploštělé laloky, které mohou být ve stáří pokryté drobnými adventivními lalůčky připomínajícími isidie. Jedná se o lišejník čistých vápenců a dolomitů na reliktních typech skalnatých stanovišť. Jediný údaj z ČR pochází z dnes již odtěženého vrchu Kotouč u Štramberku (Suza 1928, jako Pterygium centrifugum), který byl západní výspou jeho karpatského rozšíření. Odkaz v katalogu lišejníků (Vězda & Liška 1999) týkající se Petrových kamenů byl excerpován omylem. Ve slovenských vápencových Karpatech se P. filiforme vyskytuje dosud poměrně často. Na našem území se tedy jedná o nezvěstný, resp. regionálně vyhynulý druh (RE).

Literatura: Suza J. (1928): Zajímavé nálezy lišejníků v Československu. – Časopis Moravského zemského musea 25: 283–287. Czeika H. & Czeika G. (2007): Placynthium in den Alpen und Karpaten sowie in benachbarten Gebieten. – Herzogia 20: 29–51.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Placynthiaceae PlacynthiumČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024