Placynthium flabellosum (Tuck.) Zahlbr.

placynthium lopatkovité

Vzácný semiakvatický horský druh cyanolišejníku s radiálně uspořádanou stélkou, na okraji tvořenou jemně prstovitě dělenými a výrazně zploštělými laloky, které jsou pevně připevněné k substrátu. Lišejník se vyskytuje na otevřených, víceméně permanentně vlhkých, periodicky zaplavovaných místech na minerálně bohatých silikátových skalách. V ČR je historicky i recentně známý pouze z krkonošských karů v rámci Labského a Obřího dolu. Druh byl dokumentován i z bavorské strany Šumavy. Ve střední Evropě patří k vzácným lišejníkům.

Literatura: Thüs H. & Schultz M. (2009): Fungi: Lichens Pt. 1 (Süßwasserflora Von Mitteleuropa / Freshwater Flora of Central Europe). – Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Placynthiaceae PlacynthiumČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024