Placynthium garovaglii (A. Massal.) Zahlbr.

placynthium

Ojíněný, mediteránně laděný zástupce rodu s výrazně vyvinutými okrajovými laloky a černými apotecii, obsahujícími většinou čtyřbuněčné askospory. V minulosti bylo toto jméno ve Skandinávii i jinde mylně používáno pro některé populace druhu Placynthium caesium (Jørgensen 2005), který se liší především korovitou stélkou bez okrajových laloků. V ČR byl tento druh zatím zaznamenán pouze v Českém krasu, odkud je znám až v novém tisíciletí (Svoboda 2007). Jediný údaj v katalogu ČR se týká pochybného jména Lepraria caesia, jejíž typ vůbec nepatří lišejníku, nýbrž anorganickým vápnitým inkrustacím (Jørgensen 2005). Podobně jako řada jiných cyanolišejníků i P. garovaglii porůstá vápencové skalky na místech s častějším či déle trvajícím průsakem vody.

Literatura: Jørgensen P.M. (2005): Placynthium garovaglioi not present in Scandinavia. – Graphis Scripta 17: 3–5. Svoboda D. (2007): Lichens of the central part of the Bohemian Karst. – Novitates Botanicae Universitatis Carolinae 18: 15–52.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Placynthiaceae PlacynthiumČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024