Placynthium hungaricum Gyeln.

placynthium maďarské

Teplomilný mediteránní lišejník rostoucí na osluněných vápnitých skalách. Vyznačuje se ojíněnou sublobátní stélkou, dvoubuněčnými askosporami a chybějící prvostélkou (prothallem). Tento druh je zaměnitelný za málo známý taxon P. tremniacum, který má však přítomnou prvostélku. V ČR byl lišejník objeven teprve nedávno v Českém krasu (Svoboda 2007), v dosud jediné oblasti se známým výskytem u nás.

Literatura: Svoboda D. (2007): Lichens of the central part of the Bohemian Karst. – Novitates Botanicae Universitatis Carolinae 18: 15–52.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Placynthiaceae PlacynthiumČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024