Sparria endlicheri (Garov.) Ertz & Tehler

artonie Endlicherova

Sorediozní korovitý lišejník krémové až narůžovělé barvy, obsahující trentepohliodní řasu, jehož stélka reaguje s C+ červeně. Vyskytuje se pod převisy bázemi obohacených silikátových skal. Vzácně přechází i na borku stromů (a jejich obnažené kořeny), a to na místech chráněných před deštěm v blízkosti jeho saxikolních výskytů. Druh byl občasně nalézán na území střední Evropy do poloviny 20. století, ovšem v současných národních seznamech středoevropských zemí je často považován za vyhynulý (viz Vondrák et al. 2010). V ČR je Sparria endlicheri v současnosti zřídka nalézána v nižších a středních polohách, na bázemi obohacených převislých silikátových skalách. Recentní údaje pocházejí např. z Křivoklátska, Prachaticka a Třebíčska.

Literatura: Vondrák J., Merkulova O. & Redchenko O. (2010): Several noteworthy lichens found in the foothills of the Šumava Mts, South Bohemia, Czech Republic. – Bryonora 45: 31–35.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Opegraphaceae Sparria

nejčastější synonyma:Arthonia endlicheri

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 29, z toho ověřených 22. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024