Dendrographa decolorans (Turner & Borrer ex Sm.) Ertz & Tehler

papršlice

V našich podmínkách sterilní sorediózní lišejník, charakteristický šedavou stélkou s fialovým nebo růžovým nádechem a zpočátku bodovými, později splývajícími sorály. Diagnostickými znaky jsou také fotobiont rodu Trentepohlia a mastné kyseliny jakožto jediné lišejníkové, pomocí TLC detekovatelné sekundární metabolity.

Tato papršlice vyhledává borku listnatých dřevin. V ČR výrazně preferuje duby, a to především starší exempláře a místa chráněná před přímým spadem srážek. Řadí se k atlantsko-mediteránním prvkům a ve střední Evropě je velmi vzácným lišejníkem. Na našem území se vyskytuje vzácně v zachovalých nížinných lesích (lužní lesy, suťové lesy a doubravy v údolích řek). Hojnější výskyt byl zaznamenán v komplexu lužních lesů v oblasti Soutoku na jižní Moravě.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Roccellaceae Dendrographa

nejčastější synonyma:Schismatomma decolorans

Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 23, z toho ověřených 22. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024