Dendrographa latebrarum (Ach.) Ertz & Tehler

papršlice

Papršlice tvořící typické tlusté šedobílé sorediózní polštářky, často s fialovým nebo růžovým nádechem. Na první pohled může připomínat zástupce rodu Lepraria, kteří však zpravidla netvoří bochánkovité stélky a neobsahují řasu rodu Trentepohlia.

Lišejník se vyskytuje na kyselých silikátových a vulkanických skalách, zpravidla na převislých až kolmých, před deštěm chráněných plochách. Uváděn je však i z borky starých dubů a buků (Wirth et al. 2013). Preferuje mikroklimaticky vlhčí stanoviště, proto většina českých lokalit pochází z údolí řek nebo lesních porostů. Ve střední Evropě i v ČR se jedná o široce rozšířený, ale spíše roztroušený až vzácný lišejník.

Literatura: Wirth V., Hauck M. & Schultz M. (2013): Die Flechten Deutschlands. Band 1, 2. – Ulmer, Stuttgart.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Roccellaceae Dendrographa

nejčastější synonyma:Lecanactis latebrarum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 44, z toho ověřených 37. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024