Dirina fallax De Not.

Dirina fallax je lišejníkem podobným známější D. massiliensis (= D. stenhammari), od které se liší tenčí stélkou šedohnědé barvy a vazbou na silikátové horniny. V Evropě vykazuje subatlanstko-submediteránní rozšíření. V optimálních podmínkách je také běžně plodná, zatímco ze střední Evropy jsou známy sorediózní formy. Zde navíc patří k vzácným lišejníkům. V ČR je nejvíce lokalit známo z jižních Čech, kde roste nejčastěji na výchozech kyselých silikátů v lesích. Další údaje pocházejí z Křivoklátska, NP Podyjí a Beskyd. Na Týřově na Křivoklátsku byly nalezeny dokonce i epifytické exempláře na lípách.

Literatura: Tehler A., Ertz D. & Irestedt M. (2013): The genus Dirina (Roccellaceae, Arthoniales) revisited. – Lichenologist 45: 427–476.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Roccellaceae DirinaČervený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 18, z toho ověřených 18. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024