Dirina massiliensis Durieu & Mont.

Druh se silnou bílou stélkou, která vykazuje C+ červenou reakci kvůli lekanorové kyselině. Populace v teplých oblastech jsou často plodné, avšak středoevropské exempláře se většinou rozmnožují vegetativně (šedé sorály na povrchu stélky). Roste na převislých či horizontálních plochách vápnitých skal od nížin až do nižších horských poloh. Těžištěm evropského rozšíření je atlantské pobřeží a Mediterán, ale v oblastech s vápnitými horninami není druh vzácný ani ve střední části kontinentu. Na území ČR se vyskytuje ve většině větších krasových oblastí a vzácně i na dalších lokalitách.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Roccellaceae Dirina

nejčastější synonyma:Dirina stenhammari

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 29, z toho ověřených 28. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024