Enterographa hutchinsiae (Leight.) A. Massal.

kreskovec

Korovitý lišejník s tmavě zelenou stélkou, posetou drobnými a tenkými hysterotécii, která tvarem připomínají hieroglyfy. Tento exoticky vyhlížející lišejník má epifytické i saxikolní výskyty. Nejvíce údajů pochází ze zařízlých říčních údolí nižších a středních poloh. Obvykle porůstá zastíněné a vlhké silikátové skalní převisy. Vzácněji druh přechází na tvrdou borku stromů v spodních partiích kmene (např. na habry a duby). Patří k suboceanickým lišejníkům, relativně hojným v západní Evropě, avšak vzácným ve střední Evropě. V ČR je známý z přibližně desítky lokalit od nížin do nižších horských poloh. Recentně byl zaznamenán např. v Českém Švýcarsku, na Náchodsku, Křivoklátsku, Šumavě, Třebíčsku, v Železných horách a Beskydech. Na některých svých recentních lokalitách se vyskytuje velmi sporadicky jen na jednom či několika málo místech.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Roccellaceae EnterographaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 9, z toho ověřených 8. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024