Enterographa zonata (Körb.) Källsten ex Torrente & Egea

kreskovec

Lišejník vytvářející kruhovité sorediózní stélky, které mohou splývat do jedné souvislé krusty. Často roste ve společnosti podobné Gyrographa gyrocarpa, která se liší červenou C+ reakcí sorálů. Upřednostňuje stinné, přirozené, kolmé až převislé, silikátové nebo vulkanické skály. Ojediněle přechází také na zastíněnou borku stromů v místech jeho bohatšího výskytu. Lokálně hojný bývá v údolích řek, v roklích a na skalkách v lesích. Obecně se vyskytuje hlavně na vlhčích stanovištích a jeho rozšíření vykazuje mírně suboceanické tendence. Ve střední Evropě se vyskytuje roztroušeně, hojnější je v některých pohořích (např. v Alpách). Na našem území roste na vhodných typech stanovišť poměrně často on nížin až do hor.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Roccellaceae Enterographa

nejčastější synonyma:Opegrapha zonata

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 165, z toho ověřených 88. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024