Gyrographa gyrocarpa (Flot.) Ertz & Tehler

kreskovec

Jediný náš zástupce nedávno vyčleněného rodu Gyrographa (Ertz et al. 2015), typicky rostoucí na zastíněných, kolmých až převislých kyselých skalkách. Morfologicky, ekologicky a také rozšířením se velmi podobá druhu Enterographa zonata, od kterého se spolehlivě odlišuje chemicky přítomností gyroforové kyseliny (C+ červená reakce). S uvedeným lišejníkem patří k dvěma diagnostickým druhům druhově chudého společenstva Opegraphetum horistico-gyrocarpae (Wirth 1972).

Jedná se o poměrně častý druh různých typů silikátů a vulkanických hornin zejména ve skalnatých oblastech na horách a v údolích řek. Lišejník se nachází nejčastěji ve sterilním sorediosním stavu, ale je dobře poznatelný díky svému zrzavému až červenohnědému zabarvení. Tvorba plodnic, tzv. hysterotécií, však není výjimečná. V optimálních podmínkách mohou být plodnice tzv. „gyrosní“ (vlnkovitě stočené), zbrázděné jako mozek. Z jejich tvaru vychází druhové i rodové jméno lišejníku. U bohatě fertilních exemplářů se soredie často tvoří sporadicky a můžou i zcela chybět.

Literatura: Wirth V. (1972): Die Silikatflechten-Gemeinschaften im ausseralpinen Zentraleuropa. – Dissertationes Botanicae 17: 1–306. Ertz D., Tehler A., Irestedt M., Frisch A., Thor G. & van den Boom P. (2015): A large-scale phylogenetic revision of Roccellaceae (Arthoniales) reveals eight new genera. – Fungal Diversity 70: 31–53.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Roccellaceae Gyrographa

nejčastější synonyma:Opegrapha gyrocarpa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 262, z toho ověřených 124. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024