Lecanactis abietina (Ach.) Körb.

papršlice bělohlavá

Papršlice bělohlavá je v ČR charakteristickým druhem horských a rašelinných smrčin. Roste zde především na kmenech smrků nebo jejich pahýlech. Upřednostňuje staré přirozené porosty, ale v jejich okolí se může šířit i do hospodářských porostů. Na vlhčích stanovištích se vyskytuje i v jedlobučinách, a to přímo na jedlích nebo bucích. V Evropě se jedná o boreálně-montánní prvek. U nás se hojněji vyskytuje pouze na Šumavě. V minulosti zřejmě býval hojnější i v dalších vyšších pohořích, odkud ustoupil vlivem kyselých dešťů.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Roccellaceae LecanactisČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 104, z toho ověřených 101. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024