Pseudoschismatomma rufescens (Pers.) Ertz & Tehler

kreskovec červenavý

Kreskovec červenavý se vyskytuje na listnatých dřevinách s mírně kyselým až subneutrálním pH borky. Objevuje se v různých typech lesů od nížin do hor. Preferuje přirozené a starší typy porostů. Vyskytuje se také v alejích, sadech a na solitérních stromech. V České republice i v Evropě se jedná o široce rozšířený, avšak roztroušeně se vyskytující druh. Kvůli acidifikaci substrátů v minulosti je nyní velmi vzácný v severní části Čech. Vyhýbá se také intenzivně využívané zemědělské krajině a příliš eutrofizovaným místům.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Roccellaceae Pseudoschismatomma

nejčastější synonyma:Opegrapha rufescens

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 230, z toho ověřených 224. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024