Stereocaulon paschale (L.) Hoffm.

pevnokmínek pospolitý

Lišejník někdy synonymizovaný s druhem S. alpinum, od něhož se liší pseudopodécii přitisklými k substrátu, granulózními až prstovitými fylokládii a početnými cefalódii. Vyskytuje se na kyselé půdě nebo na silikátech. V Evropě je široce rozšířeným, avšak mimo severní část kontinentu velmi vzácným druhem. Od nás jsou známy pouze historické údaje z Ralska a Obřího dolu v Krkonoších (Černohorský et al. 1956).

Literatura: Černohorský Z., Nádvorník J. & Servít M. (1956): Klíč k určování lišejníků ČSR. I. díl. – Nakladatelství ČSAV, Praha.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae StereocaulonČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024