Stereocaulon pileatum Ach.

pevnokmínek kloboukatý

Poměrně snadno poznatelný pevnokmínek, pro něhož je typická vytrvávající primární stélka a nízká pseudopotécia s kulovitými sorály na jejich vrcholech. Vyskytuje se na různých nevápnitých skalách a kamenech, často na místech obohacených kovy. Nevyhýbá se ani antropogenním stanovištím, např. střešním taškám. V Evropě je rozšířen hlavně ve Skandinávii a Velké Británii, jinak patří spíše k vzácnějším lišejníkům. Na našem území se vyskytuje relativně vzácně ve středních a vyšších polohách. Velká část lokalit pochází z povrchových vyvřelin.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae StereocaulonČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 49, z toho ověřených 31. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024