Stereocaulon saxatile H. Magn.

pevnokmínek skalní

Tento druh je charakteristický šedým tomentem na spodní straně pseudopodécií a plochými až konvexními, šupinovitými až granulózními fylokládii. Roste na silikátových skalách a kamenech i na půdě, a to často v místech, kde delší dobu leží sníh. Patří k boreálním lišejníkům a ve střední Evropě je vzácný. Z našeho území byl v minulosti uváděn z Jizerských hor a Krkonoš (Černohorský et al. 1956). Recentní údaje pocházejí také z Krušných a Lužických hor.

Literatura: Černohorský Z., Nádvorník J. & Servít M. (1956): Klíč k určování lišejníků ČSR. I. díl. – Nakladatelství ČSAV, Praha.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae StereocaulonČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024