Stereocaulon symphycheilum I.M. Lamb

pevnokmínek

Vzácný zástupce rodu s koncovými kulovitými sorály a fylokládii se světlým okrajem a tmavým prostředkem. Připomíná druh S. vesuvianum, od něhož se mimo jiné liší absencí kyseliny stiktové a přítomností kyseliny lobarové (svítí pod UV světlem). Vyskytuje se na silikátových kamenech a skalách. Často bývá zaznamenáván na substrátech bohatých na železo a měď, a to včetně antropogenních stanovišť (např. výsypek). Jinak je považován za arkto-alpinský druh a většina jeho evropských údajů pochází z Alp a Skandinávie. U nás je znám pouze z Českého Švýcarska, kde je lokálně hojný. Zde se vyskytuje na exponovaných vrcholcích pískovcových skal. Tato stanoviště jsou většinou obohacena oxidy železa.

Literatura: Palice Z., Malíček J., Peksa O. & Vondrák J. (2018): New remarkable records and range extensions in the central European lichen biota. – Herzogia 31: 518–534.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae StereocaulonČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 14, z toho ověřených 14. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024