Stereocaulon vesuvianum var. symphycheileoides I.M. Lamb

Pevnokmínek vesuvský

Sorediózní forma druhu S. vesuvianum, která se navíc liší také vytrvávající primární stélkou a krátkými pseudopodécii. Byla popsána monografem skupiny J. Lambem ze struskových hald ve Slovenském Rudohoří v rámci exsikátu Lichenes Selecti Exsiccati od A. Vězdy (Vězda 1975). Ekologicky jsou si obě variety víceméně podobné, avšak ta sorediózní je výrazně vzácnější a častěji uváděná ze substrátů obohacených kovy. Recentní údaje z ČR pocházejí z Českého lesa, Krušných hor, Doupovských hor, Krkonoš a Ralska.

Literatura: Vězda A. (1975): Lichenes selecti exsiccati, editi ab Instituto botanico Academiae Scientiarum Čechoslovacae, Průhonice prope Pragam. Fasc. LII (no. 1276−1300). − Brno.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae Stereocaulon


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024