Stereocaulon vesuvianum Pers.

pevnokmínek vesuvský

Poměrně snadno poznatelný zástupce rodu, který se vyznačuje přítomností kyseliny stiktové (Pd+ oranžově) a tzv. peltátními (štítovitými) fylokládii s tmavě olivovou barvou v jejich středu a světlým okrajem. Patří k nejhojnějším a nejrozšířenějším zástupcům rodu, uváděným téměř ze všech kontinentů. Roste na různých typech silikátových a vulkanických skal, primárně na osluněných stanovištích. Vzácněji se objevuje i na půdě a humusu. Dokáže osídlovat i velmi extrémní biotopy, např. relativně čerstvá lávová pole, která jsou zatím bez rostlinné vegetace. Potkáme ho v horských a vyloženě xerotermních společenstvech. Na našem území se vyskytuje roztroušeně ve středních až vysokých polohách, a to zvláště na sutích. Řada nálezů pochází také z antropogenních stanovišť, např. z hald a výsypek vzniklých po těžbě kovů.

Evropské populace S. vesuvianum představují více druhů; S. vesuvianum s. str. je především mediteránním sexuálním druhem, častým např. na vulkanických substrátech. Naproti tomu u středoevropských populací se často vytvářejí kulovité sorály, apotecia jsou vzácná a pseudopodetia jsou jednoduchá nebo řídce větvená, obvykle v horní polovině. Tento taxon je boreálně-montánní až arkto-alpinský a vyskytuje se obvykle na kyselých silikátových kamenech a skalách (Vančurová et al. 2021). Taxonomicky odpovídá var. nodulosum (Wallr.) Lamb, popsané též jako S. denudatum Flörke (Lamb 1977).

Literatura: Vančurová L., Malíček J., Steinová J. & Škaloud P. (2021): Choosing the right life partner: Ecological drivers of lichen symbiosis. – Frontiers in Microbiology 12: 769304 [18 p.]. Lamb I. M. (1977): A conspectus of the lichen genus Stereocaulon (Schreb.) Hoffm. – Journal of the Hattori Botanical Laboratory 43: 191–355.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae StereocaulonČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 60, z toho ověřených 34. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024