Stereocaulon vesuvianum Pers.

pevnokmínek vesuvský

Poměrně snadno poznatelný zástupce rodu, který se vyznačuje přítomností kyseliny stiktové (Pd+ oranžově) a tzv. peltátními (štítovitými) fylokládii s tmavě olivovou barvou v jejich středu a světlým okrajem. Patří k nejhojnějším a nejrozšířenějším zástupcům rodu, uváděným téměř ze všech kontinentů. Roste na různých typech silikátových a vulkanických skal, primárně na osluněných stanovištích. Vzácněji se objevuje i na půdě a humusu. Dokáže osídlovat i velmi extrémní biotopy, např. relativně čerstvá lávová pole, která jsou zatím bez rostlinné vegetace. Potkáme ho v horských a vyloženě xerotermních společenstvech. Na našem území se vyskytuje roztroušeně ve středních až vysokých polohách, a to zvláště na sutích. Řada nálezů pochází také z antropogenních stanovišť, např. z hald a výsypek vzniklých po těžbě kovů.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Stereocaulaceae Stereocaulon


ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 50, z toho ověřených 25. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2022