Synalissa ramulosa (Hoffm. ex Bernh.) Fr.

lišejka souplodá

Drobnější, dobře poznatelný cyanolišejník s podobou miniaturního květáku, s purpurově zbarvenou kokální sinicí (typu Gloeocapsa) a obvykle 16 či více téměř kulovitými askosporami ve vřeckách. Tvoří charakteristické kompaktní, pupkovitě přirostlé stélky s nahloučenými apotécii na koncích apikálně ztloustlých lalůčku. Roste na přirozených skalních výchozech s periodicky prosakující či stékající vodou. Zpravidla se vyskytuje na vápencích, vzácněji na jiných horninách (včetně silikátů) bohatých či sekundárně obohacovaných vápnitými ionty. V Evropě se vyskytuje roztroušeně na vhodných stanovištích od nížin do hor. V ČR je lišejka souplodá lokálně hojná v krasových oblastech. Jinak v rozsáhlých regionech zcela chybí. Většina současných lokalit pochází ze středních Čech a jižní Moravy.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae Synalissa

nejčastější synonyma:Synalissa symphorea

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 66, z toho ověřených 49. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024