Thalloidima sedifolium (Scop.) Kistenich, Timdal, Bendiksby & S. Ekman

toninie bublinatá

Stélka tohoto druhu je složená z konvexních až nepravidelně laločnatých šupin olivově zelené, šedé až hnědé barvy. Velmi variabilní je míra ojínění stélky i apotecií. V terénu bývá obtížné odlišení od T. opuntioides a T. physaroides. V mnohých případech je nezbytná analýza sekundárních metabolitů pomocí TLC či studium mikroskopických zna­ků.

Thalloidima sedifolium roste na vápnitých půdách a skalách, často v asociaci s mechorosty či cyanolišejníky (zvláště mladé stélky). Vyskytuje se ve spárách přirozených exponovaných skal, ale i na půdách raných sukcesních stádiích, vzniklých např. těžbou vápence, od nížin vysoko do hor. V Evropě i v ČR je zřejmě nejhojnějším zástupcem široce pojatého rodu Toninia, rozšířeným po celém kontinentu. Na území ČR roste hojně v krasových oblastech, ale známa je i řada výskytů na vápnitých vložkách vulkanických hornin.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Thalloidima

nejčastější synonyma:Toninia coeruleonigrans, Toninia sedifolia

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený
Červený seznam (DaLiBor 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 131, z toho ověřených 57. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023