Thamnolia vermicularis agg.

šídlovec kůstkovitý

Šídlovec kůstkovitý je nezaměnitelným a typickým průvodcem arkto-alpinské tundry. Roste zde na kyselé půdě a ve střední Evropě je charakteristickým průvodcem exponovaných horských společenstev nad horní hranicí lesa. V České republice je známý z vrcholových partií Krkonoš, Hrubého Jeseníku, ze Šumavy a z Králického Sněžníku. V Krkonoších je stále ještě lokálně hojný na nejvyšších vrcholech. V Hrubém Jeseníku nebyl recentně potvrzen a naposledy ho zde sbíral A. Vězda v roce 1958 na vrcholu Vozky (Grünwaldová 1970). Na české straně Šumavy byl zaznamenán pouze na Jezerní stěně nad Černým jezerem (Hilitzer 1929). Z Králického Sněžníku existuje jediný historický údaj (Flotow 1850). Jeho stanoviště jsou ohrožena globálními klimatickými změnami a není vyloučeno, že druh bude v budoucnu ustupovat, resp. už k tomu možná dochází nyní.

Taxonomie rodu Thamnolia zůstávala dlouhou dobu nejasná. Dle aktuální studie (Onut-Brännström et al. 2018) se ve střední Evropě vyskytují dva kryptické druhy – T. subuliformis a T. vermicularis. Mimo rozdílů na molekulární úrovni se liší částečně i chemicky: první jmenovaný druh vytváří dva chemotypy – 1) s kyselinami baeomycesovou a squamatovou, který svítí pod UV bíle a 2) s kyselinou thamnolovou. Thamnolia vermicularis s. str. vytváří pouze chemotyp s kyselinou thamnolovou (UV-). Dle druhového konceptu zmíněných autorů se na našem území s jistotou vyskytuje T. subuliformis, ale pravděpodobný je též výskyt druhého taxonu.

Literatura: Hilitzer A. (1929): Addenda ad lichenographiam Bohemiae. Series III. (Species in Bohemia novae asterisco notatae sunt.). – Acta Botanica Bohemica 8: 104–118. Grünwaldová V. (1970): Beitrag zur Problematik der Gattung Thamnolia Ach. in der Tschecholowakei. – Biológia 25: 49–55. Flotow J. (1850): Lichenes Florae Silesiae. – Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft der Vaterländische Kultur 27 (1849): 98–135. Onut-Brännström I., Johannesson H. & Tibell L. (2018): Thamnolia tundrae sp. nov., a cryptic species and putative glacial relict. – Lichenologist 50: 59–75.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Icmadophilaceae Thamnolia

nejčastější synonyma:Thamnolia subuliformis

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 53, z toho ověřených 35. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024