Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.

vláhomilka měděnková

Boreálně-montánní lišejník, který osídluje poměrně široké spektrum substrátů. Nejčastěji bývá nalézán na vlhkém dřevě v pokročilém stádiu rozkladu. Běžně se objevuje také na kyselé půdě, rašelině nebo přímo na přistíněných silikátových skalkách a kamenech. Preferuje stanoviště reliktnějšího a vlhčího charakteru, např. sutě, rokle v pískovcových skalních městech, rašeliniště, rašelinné a horské lesy. V ČR se vyskytuje převážně v horských oblastech. Níže položené výskyty jsou vázané na zaříznutá chladná údolí a rokle. Vláhomilka je u nás vzácnějším druhem s větší koncentrací recentních lokalit pouze na Šumavě, v Krkonoších a severočeských pískovcích. V rámci Evropy i severní polokoule se jedná o široce rozšířený, ale spíše jen lokálně hojný druh.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Icmadophilaceae IcmadophilaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 96, z toho ověřených 70. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024