Dibaeis baeomyces (L. fil.) Rambold & Hertel

malohubka růžová

V plodném stavu takřka nezaměnitelný lišejník, s růžovými „houbičkovitými“ apotécii a světlou krustózní stélkou. Roste na obnažené kyselé půdě. Typickým stanovištěm jsou vřesoviště, ale bývá nalézán i v mnohých jiných biotopech včetně antropogenních substrátů. Výrazně preferuje dlouhodobě světlá a otevřená stanoviště. V ČR se vyskytuje roztroušeně od nížin do hor. V Evropě se jedná o široce rozšířený lišejník.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Icmadophilaceae DibaeisČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 119, z toho ověřených 98. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024