Vahliella leucophaea (Vahl) P.M. Jørg.

panarie malolistá

Panarie malolistá tvoří šedou až hnědou šupinovitou stélku, obsahující sinici rodu Nostoc a vyrůstající na (modro-)černé prvostélce (prothalu). Častá jsou červenohnědá až tmavě hnědá apotécia. Tento druh se vyskytuje hlavně na bazických silikátech. U nás jsou dominantním substrátem hadce. V Evropě je tento lišejník široce rozšířen, ale hojný jen lokálně. Preferuje chladnější a vlhčí oblasti. Mimo severní část kontinentu je proto uváděn převážně z horských oblasti. V ČR je vzácný. Recentně byl potvrzen ve většině oblastí s výskytem ultrabazických hornin. Druh byl zaznamenán také na obohacených rulách v Předšumaví, na vápnitých fylitech ve Velké kotlině v Hrubém Jeseníku a vápnitém pískovci u Vsetína. Historických údajů však existuje více a zdá se, že tento druh během posledních 100 let mírně ustoupil.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Vahliellaceae Vahliella

nejčastější synonyma:Fuscopannaria leucophaea

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 40, z toho ověřených 34. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024