Placynthium tremniacum (A. Massal.) Jatta

placynthium

Málo známý druh, blízce příbuzný či možná totožný s naším nejběžnějším druhem rodu, P. nigrum, od kterého se liší ojíněnou stélkou, méně vyvinutou prvostélkou (prothallem) a převážně dvoubuněčnými výtrusy (Nimis et al. 2018). Czeika & Czeika (2007) již dříve tento taxon synonymizovali se zmíněným druhem a poznamenali, že typový materiál P. tremniacum obsahuje kromě obvykle dvoubuněčných askospor také čtyřbuněčné. Identitu několika našich dokladů (viz literatura) bude v budoucnu potřeba dále studovat.

Literatura: Kőfaragó-Gyelnik V. (1940): Cyanophili: Lichinaceae, Heppiaceae, Pannariaceae. – Rabenhorst‘s Kryp­togamen Flora, Borntraeger, Leipzig, 9/2(2): 1−272. Vězda A. (1959): Doplňky k rozšíření lišejníků na Moravě I. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 31: 51–58. Vězda A. (1961): Třetí příspěvek k rozšíření lišejníků v Jeseníku. − Přírodovědný Časopis Slezský, Opava, 22: 447−458. Czeika H. & Czeika G. (2007): Placynthium in den Alpen und Karpaten sowie in benachbarten Gebieten. – Herzogia 20: 29–51. Nimis P. L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P. O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Placynthiaceae PlacynthiumČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024