Placynthium subradiatum (Nyl.) Arnold

placynthium

Charakteristický lišejník exponovaných, čistě vápencových skal, tvořící pravidelné kruhovité stélky, často s chybějícím středem a s lalůčkovitým okrajem. Tento mediteránně laděný druh je u nás velmi vzácný. Historicky byl dokumentovaný pouze z moravských vápenců (Moravský kras, Kotouč u Štramberka, Drásovský kopeček a Květnice u Tišnova). Recentně byl potvrzen v Moravském krasu a nově objeven v Týnčanském krasu ve středních Čechách.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Placynthiaceae PlacynthiumČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 9, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024