Thelocarpon epibolum Nyl.

drobnovýtruska povrchová

Asi nejhojnější zástupce rodu v ČR, vyskytující se na vlhčích mikrostanovištích v různých lesních i nelesních společenstvech od nížin až do hor. Nevyhýbá se ani antropogenním biotopům. Nejčastějším substrátem je vlhké dřevo v různých stádiích rozkladu (tvrdé dřevo, např. pařezů, až silně zetlelé dřevo), kde bývá často nacházen v asociaci s jinými pionýrskými lišejníky, jako např. Placynthiella icmalea. Z našeho území byl vícekrát dokladován také z písčité země, rašeliny, mechorostů, detritu, trusu býložravců, kůry při bázi stromu, chorošů apod. Poměrně častým substrátem jsou jiné lišejníky, zejména makrolišejníky. Typicky byl sbírán na zástupcích rodů Baeomyces, Lichenomphalia a Peltigera. Může se jednat o druh, který se alespoň zčásti živí jako saprofyt či dokonce jako parazit. Z ČR byla zatím dokumentována pouze nominátní varieta s kratšími askopórami. Varieta epithallinum s delšími askosporami, známá např. ze sousedního Slovenska (substrátem byla Peltigera aphthosa), na své objevení u nás teprve čeká.

Literatura: Kocourková-Horáková J. (1998): Distribution and ecology of the genus Thelocarpon (Lecanorales, Thelocarpaceae) in the Czech Republic. – Czech Mycology 50: 271–302.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Thelocarpales Thelocarpaceae ThelocarponČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 122, z toho ověřených 111. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024