Thelocarpon citrum (Wallr.) Rossman

drobnovýtruska

Tento terikolní zástupce rodu s relativně velkými askospórami má u nás zatím nedostatečně známé rozšíření. Jediný publikovaný údaj pochází ze Šumavy z písčitých náplavů v údolí Studené Vltavy.

Literatura: Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2014): New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. – Herzogia 27: 257–284.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Thelocarpales Thelocarpaceae Thelocarpon

nejčastější synonyma:Thelocarpon vicinellum

Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024