Sarcosagium campestre (Fr.) Poetsch & Schied.

biatorela ladní

Efemerní a pionýrský druh lišejníku, který za vlhka svými „masitými“ plodnicemi připomíná houbu. Často roste společně se slizovitými povlaky nelichenizovaných zelených řas a míra jeho lichenizace není zcela zřejmá. Může růst na organických (zastíněná kůra, dřevo, stélky makrolišejníků a mechorostů) i na anorganických substrátech (písčitá zem, kameny). Vyskytuje se na diametrálně odlišných typech stanovišť – od typicky antropogenních lokalit (odkaliště u elektráren) až po autochtonní ekosystémy, jakými jsou např. pralesovité porosty. V ČR se vyskytuje roztroušeně.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Thelocarpales Thelocarpaceae SarcosagiumČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 46, z toho ověřených 46. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024