Piccolia ochrophora (Nyl.) Hafellner

biatorela

Prakticky nezaměnitelný mikrolišejník se zářivě okrově až oranžově ojíněnými, často výrazně vypouklými apotecii. V nich se tvoří velké množství drobných kulovitých askospor po více jak 100 ve vřeckách. V iniciálních stadiích může tvořit pouze pyknidy s nápadně vyhřezlou kapičkou bílého rosolu, obsahujícího kulovité konidie. Lišejník porůstá subneutrální borku listnáčů v lesích, parcích i na solitérních stromech v kulturní krajině. S oblibou roste např. na kůře bezů, javorů mléčů či jilmů. Jedná se o běžný, ale snadno přehlédnutelný druh.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Thelocarpales Thelocarpaceae PiccoliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 110, z toho ověřených 107. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024