Caeruleum heppii (Nägeli ex Körb.) K. Knudsen & L. Arcadia

drobnovýtruska Heppova

Drobnovýtruska Heppova je charakteristická svými drobnými apotécii o velikosti 0,2–0,4 (–0,6) mm, která jsou roztroušena na tenké epilitické nebo endolitické, bílé stélce. Zanořená stélka je častá hlavně v suchých biotopech. Hymenium dosahuje výšky 100–150 μm a parafýzy tloušťky 0.5–1.0 μm. Hlavním diagnostickým znakem lišejníku je apikální aparát vřecek, který se v Lugolově roztoku zbarvuje do tmavě modré.

Caeruleum heppii je v Evropě široce rozšířeným druhem, který je známý i ze Severní Ameriky. Zpravidla roste na vápnitých skalách na slunných nebo zastíněných stanovištích. Patří k typickým pionýrským lišejníkům na drobných kamenech. Mimo vápenců se objevuje také na vápnitých pískovcích, antropogenních substrátech a je znám i ze zvětralé žuly. (Magnusson 1929) ho uvádí dokonce i ze starého papíru. Z ČR je tato drobnovýtruska uváděna poměrně zřídka. Zřejmě bude částečně přehlížená.

Literature: Magnusson A.H. (1929): A monograph of the genus Acarospora. – Kungliga Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar 7: 1–400.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Acarosporales Acarosporaceae Caeruleum

nejčastější synonyma:Myriospora heppii, Acarospora heppii
ohrožení:LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 15, z toho ověřených 15. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021