Thelocarpon laureri (Flot.) Nyl.

drobnovýtruska Laurerova

Nejnápadnější a jeden z nejhojnějších zástupců rodu roste na širokém spektru kyselých anorganických i organických substrátů. Jedná se o jeden z prvních (pionýrských) druhů, osidlujících např. opracované dřevo a čerstvě obnažené silikátové kameny. Častý je výskyt na antropogenních stanovištích, ale lze ho najít i v přirozených nikách (např. kameny v náplavech potoků). Na místech svého výskytu roste obvykle masově a postupem času je vytlačován konkurenčně silnějšími druhy lišejníků. V ČR roste roztroušeně po území celé republiky.

Literatura: Kocourková-Horáková J. (1998): Distribution and ecology of the genus Thelocarpon (Lecanorales, Thelocarpaceae) in the Czech Republic. – Czech Mycology 50: 271–302.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Thelocarpales Thelocarpaceae ThelocarponČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 114, z toho ověřených 101. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024