Thelocarpon intermediellum Nyl.

drobnovýtruska prostřední

Typický efemérní druh, ekologicky podobný taxonu T. epibolum, rozšířený roztroušeně po celé republice. Vyskytuje se zejména na tlejícím dřevě, často např. na pařezech. Má však podobně širokou ekologickou amplitudu jako T. epibolum a byl sbírán mj. také na malých kamenech, rašelině, choroších či korodujícím železu.

Literatura: Kocourková-Horáková J. (1998): Distribution and ecology of the genus Thelocarpon (Lecanorales, Thelocarpaceae) in the Czech Republic. – Czech Mycology 50: 271–302.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Thelocarpales Thelocarpaceae ThelocarponČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 80, z toho ověřených 75. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024