Thelocarpon impressellum Nyl.

drobnovýtruska

Vzácněji u nás nacházený nelichenizovaný lišejník, známý pouze z několika lokalit. Publikované údaje pochází z obnažené vlhké země poloantropogenního (zářez lesní cesty) až antropogenního rázu (odkaliště, zarůstající lom). Tento druh byl sbírán také přirozeně na vlhkém dřevu na slatiništi. Dosavadní nálezy pocházejí z nižších nadmořských výšek, ale výskyt je možné očekávat i v horských polohách.

Literatura: Kocourková-Horáková J. (1998): Distribution and ecology of the genus Thelocarpon (Lecanorales, Thelocarpaceae) in the Czech Republic. – Czech Mycology 50: 271–302.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Thelocarpales Thelocarpaceae ThelocarponČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024