Toniniopsis coprodes (Körb.) S. Ekman & Coppins

hůlkovka

Málo známý taxon z rodu Bacidia v jeho širokém pojetí s tmavě pigmentovanými plodnicemi, poměrně širokými, málobuněčnými askosporami a častými pyknidami, které mohou obsahovat dva typy konidií (Ekman 2014). Toniniopsis coprodes se vyskytuje na stinných místech, jako jsou skuliny či převisy vápencových i jiných vápnitých skal v horách. Je známa zejména ze severní a střední Evropy v oblasti Alp. Tento druh byl mnoha starými autory mylně spojován se jménem Bacidia trachona (Llop & Ekman 2007; viz tento druh), nepříbuzným druhem z čeledi Pilocarpaceae, dnes řazeným do rodu Aquacidia. Starší údaje pod jménem B. trachona z vápnitých hornin z Krkonoš budou s velkou pravděpodobností náležet právě sem, jak o tom svědčí i jeden recentní, dosud nepublikovaný údaj z Obřího dolu.

Literatura: Llop E. & Ekman S. (2007): Bacidia coprodes – resurrecting a misinterpreted species. – Lichenologist 39: 251–257. Ekman S. (2014): The Bacidia coprodes group (Ramalinaceae, Lecanoromycetes, Ascomycota), with special reference to the species in Europe and North America. – Phytotaxa 191: 66–80.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Toniniopsis

nejčastější synonyma:Bacidia coprodes

Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024