Toniniopsis bagliettoana a (A. Massal. & De Not.) Kistenich & Timdal

hůlkovka Bagliettova

Cirkumpolárně, resp. bipolárně rozšířený, terikolní vápnomilný taxon, tvořící poměrně nápadné šedobílé povlaky s kontrastujícími černými plodnicemi. Ty obsahují uvnitř nápadně zelené pigmenty v epihymeniu, hnědé hypotécium a relativně úzké, řídce septované červovité askospory. Nejčastěji porůstá mechorosty, humus a rostlinné zbytky na vápencích, případně i na vápnitých silikátech. Ač je druh někdy uváděný jako arkto-alpinský až boreo-montánní taxon (Nimis et al. 2018), u nás dává přednost nižším polohám a jen velmi vzácně vystupuje do hor. Jedná se spíše o světlomilný druh, ale v rámci příliš exponovaných lokalit upřednostňuje více chráněná a mírně zastíněná mikrostanoviště. Vyskytuje se zejména na skalnatých místech přirozeného bezlesí, v prosvětlených reliktních lesích na skalách, ale i na lokalitách antropogenního původu (např. vápencové lomy, zbytky staveb). Jedná se o lokálně se vyskytující druh, častější především ve vápencových oblastech. Naopak v některých větších územních celcích může zcela chybět.

Literatura: Nimis P.L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P.O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Toniniopsis

nejčastější synonyma:Bacidia bagliettoana

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 61, z toho ověřených 52. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024