Toniniopsis aromatica (Sm.) Kistenich, Timdal, Bendiksby & S. Ekman

toninie vonná

Variabilní lišejník se světle šedou až hnědou, často ojíněnou šupinatou stélkou a černými lecideovitými apotécii. Roste na vápnitých půdách a skalních substrátech (včetně antropogenních) od nížin vysoko do hor. V mládí jeho stélky parazitují na různých korovitých lišejnících (často cyanolišejnících). Centrum jeho rozšíření se nachází v Evropě, kde patří k nejhojnějším zástupcům rodu Toninia v jeho širokém/původním pojetí (Timdal 1992). Zajímavé tak je, že v České republice patří k vzácným lišejníkům. Recentně je udáván pouze z Týřova na Křivoklátsku a Horažďovických vápenců. Ani v minulosti však zřejmě nebýval hojný (viz jednotlivé údaje v katalogu Vězda & Liška 1999).

Literatura: Timdal E. (1992): A monograph of the genus Toninia (Lecideaceae, Ascomycetes). – Opera Botanica 110: 1–137.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Toniniopsis

nejčastější synonyma:Toninia aromatica

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 7, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024