Toninia tristis (Th. Fr.) Th. Fr.

toninie zarmoucená

Variabilní taxon, který tvoří (kaštanově) hnědé šupiny s bodovými prohlubněmi a černá apotecia. Timdal (1992) rozlišuje celkem devět poddruhů, z nichž pět se vyskytuje v Evropě. Ekologie tohoto široce pojatého taxonu zaujímá především vápnité půdy a skály od nížin do vysokohorského prostředí. V iniciálních stádiích vývoje je běžná asociace s cyanolišejníky. Evropské rozšíření zaujímá především kontinentálnější oblasti jižní části kontinentu. V ČR patří k velmi vzácným lišejníkům, který byl v minulosti sbírán pouze na třech lokalitách v Českém krasu: na Velké hoře, Kodě a u Hostimi. Recentně byla ověřena populace čtyř stélek na diabasech u Hostimi, na lokalitě Na Hradišti (Svoboda 2008).

Literatura: Timdal E. (1992): A monograph of the genus Toninia (Lecideaceae, Ascomycetes). – Opera Botanica 110: 1–137. Svoboda D. (2008): Vzácné lišejníky Cladonia peziziformis, Phaeophyscia hirsuta a Toninia tristis v Českém krasu. – Fragmenta Ioannea 9: 35–46.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae ToniniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024